Diensten/Werkzaamheden

Onze kennis en kunde zijn dienend voor uw plan.

Architectuur

Een eigen architectuurstijl is ons te beperkend en voor ons geen doel op zich. Iedere opdracht is uniek. Elk gebouw is maatwerk toegespitst op uw wensen en de locatie. Zo creëren we meerwaarde voor u.

Circulariteit

Losmaakbaar, biobased, herbruikbaar bouwen, R- ladder, het zijn allemaal aspecten van circulariteit die wij meenemen in onze ontwerpen. Wij adviseren u over de mogelijkheden binnen deze kaders.

Duurzaamheid

Architectuur met een gedegen inzicht het energieverbruik, materiaal gebruik en impact op de omgeving zijn een losmaakbaar combinatie in deze tijd. Onze architecten en adviseurs combineren beide tot een duurzaam geheel.

AI/Parametrisch/BIM/Digital twin
Alle projecten worden door ons gemodelleerd in open BIM middels Archicad/Adomi ASD, BouwConnect bibliotheek en
BouwConnect Communicatie Platform voor het centraal delen van alle benodigde bestanden op basis van IFC export voor modellen.
Middels AI en parametrisch ontwerpen zetten wij de kracht van de computer in voor een beter ontwerp en eindresultaat.

Het proces om te komen tot een woning of gebouw is onder te verdelen in drie fases.

Ontwerp/bouw proces

 • Initiatief

 • Ontwerp

 • Realisatie

Initiatief fase

Vanaf het eerste idee kijkt FD ARCHITECTEN graag naar de mogelijkheden van een locatie of een huisvestingsvraagstuk. We brengen de situatie en randvoorwaarden in beeld en bespreken de eisen en wensen van onze opdrachtgever. Welke kansen zijn er? Welke functies zijn mogelijk? Wat is er mogelijk binnen de bestaande wet- en regelgeving?

Met een beknopt huisvestingsonderzoek, massastudie of stedenbouwkundige verkenning brengen we de kansen en risico’s in beeld. Door onze brede kennis en ervaring zien we vaak mogelijkheden die niet direct voor de hand liggen. We denken out-of-the-box. Opdrachtgevers kiezen ons daarvoor.

Ontwerp fase

Een goed ontwerp is begint met een duidelijke af kadering in de initiatief fase, de opdracht. Bij een integraal ontwerp is nagedacht over alle aspecten van de ontwerpopgave. We houden rekening met het programma van eisen van de opdrachtgever, de voorschriften van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. Bij elk architectonisch ontwerp wordt rekening gehouden met duurzaamheid, circulaire ontwerpprincipes, energiezuinigheid en bouwkosten. Het eindresultaat van een architectonisch ontwerp is altijd uniek.

Het technisch ontwerp is de bouwkundige vertaling van het ontwerp. Hierin integreren wij constructies en installaties en houden we rekening met eisen op het gebied van energiezuinigheid, isolatie, veiligheid en eigenschappen van materialen. We werken onze ontwerpen uit in digitale 3d BIM modellen. We werken volgens alle wet- en regelgeving.

Realisatie fase

Onze opdrachtgevers begeleiden we het hele proces van begin tot en met de realisatie. Als integraal architectenbureau verzorgen wij de aanvraag van de omgevingsvergunning en begeleiden we het gehele bouwproces. We selecteren de juiste uitvoerende partijen en organiseren de contractvorming. We schrijven bestekken en technische omschrijvingen en houden grip op de bouw- en investeringskosten.

We zijn het aanspreekpunt voor opdrachtgever, uitvoerende partijen, gemeente en gebruiker. We denken mee in praktische oplossingen en houden het eindresultaat in het vizier.

 • Aanvragen omgevingsvergunning
 • Bouwkosten- en investeringsraming
 • bestekken en technische omschrijving
 • Veiligheid en Gezondheid plannen
 • Aanbestedingen en contractvorming
 • Directievoering en toezicht
 • Oplevering
 • Herbouwwaarde taxatie
 • Meer jaren onderhoudsplanning
 • Energielabel

Door deze fases heen besteden wij meer dan gemiddeld aandacht aan duurzaamheid en circulariteit.

Duurzaamheid

Duurzame gebouwen zijn beter voor het milieu en hun gebruikers dan traditionele gebouwen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en energie. Bovendien zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers.

Circulariteit

Circulariteit bij het ontwerpen van gebouwen is een ontwerpbenadering waarbij de focus ligt op het verlengen van de levensduur van het gebouw, de bouwmaterialen en het gebruik. Zo minimaliseren we afval en maximaliseren we het hergebruik om zo de milieu-impact van het bouwen te verminderen gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. In plaats van de traditionele lineaire aanpak van ontwerp, bouw, gebruik en sloop, heeft een circulair proces de toekomst.