Diensten

Onze kennis en kunde zijn dienend voor uw plan.

Architectuur

Een eigen architectuurstijl is ons te beperkend en voor ons geen doel op zich. Iedere opdracht is uniek. Elk gebouw is maatwerk toegespitst op uw wensen. Zo creëren we meerwaarde voor u.

Wet- en regelgeving

Voordat het bouwen echt kan beginnen hebben we te maken met bestemmingsplannen, bouwbesluiten, welstandsnota’s, parkeerbesluiten, bouwverordeningen en nog veel meer. Wij adviseren u over de mogelijkheden binnen deze kaders. De omgevingsvergunning verzorgen wij voor u inclusief alle benodigde stukken.

Technisch ontwerp

Creativiteit zonder gedegen technisch bouwkundig inzicht resulteert in slechte gebouwen. Onze architecten en bouwkundigen combineren beide tot een uitvoerbaar geheel.

BIM/Digital twin
Alle projecten worden door ons gemodelleerd in open BIM middels Archicad/Adomi ASD, BouwConnect bibliotheek en
BouwConnect Communicatie Platform voor het centraal delen van alle benodigde bestanden op basis van IFC export voor modellen.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen die we kunnen toepassen of waarmee we onze kennis kunnen vergroten.

Duurzame ontwerpprincipes

  • Ontwerpen met de natuur
  • Toekomstbestendig
  • Materialen
  • Circulair
  • Volhoudbaar
  • Aanpasbaar

Nieuwbouw of verbouw, tegenwoordig heeft elk pand een energielabel nodig. BENG ofwel Bijna Energieneutraal Gebouw. Wij gaan voor gezonde en energieleverende gebouwen.

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Na het bouwen begint het onderhouden. Keuzes gemaakt in het ontwerp komen nog vele jaren terug in het onderhoud.

Energielabel
Om inzichtelijk te krijgen wat een gebouw verbruikt aan energie en wat de besparingsmogelijkheden zijn is een energielabel nodig. Deze kunnen wij voor u verzorgen conform de NTA 8800.

Herbouwwaarde taxatie

Nadat uw pand is gebouwd of grondig verbouwd is het zinvol om te kijken of het nog goed verzekerd is en u niet onder- of oververzekerd bent. Goed verzekeren begint met een nauwkeurige verzekeringstaxatie. Hiervoor werken wij samen met FH taxaties.