Alles wat je moet weten over een haalbaarheidsstudie bouwproject

Maak een gratis afspraak!
Ontvang de gratis ontwerpgids!

Het doel van een haalbaarheidsstudie voor een bouwproject.

Een haalbaarheidsstudie voor een bouwproject is essentieel om te bepalen of het project realistisch en uitvoerbaar is. Door middel van een grondige analyse wordt gekeken naar verschillende aspecten, zoals de locatie, de omgeving en de haalbaarheid van het ontwerp.

Tijdens een haalbaarheidsonderzoek worden potentiële obstakels en risico’s in kaart gebracht. Denk hierbij aan vergunningen, milieueffecten, budgetoverschrijdingen en technische complicaties. Door deze zaken vroegtijdig te identificeren, kunnen mogelijke problemen worden voorkomen.

Een belangrijk onderdeel van een haalbaarheidsstudie is het bepalen van de benodigde investeringen en de financiële haalbaarheid van het bouwproject. Hierbij wordt gekeken naar de kosten van materialen, arbeid, vergunningen en andere uitgaven, en wordt er een inschatting gemaakt van de verwachte opbrengsten.

Door het bepalen van de verwachte opbrengsten en winstgevendheid van het bouwproject, kan er worden vastgesteld of het project economisch rendabel is. Dit is van groot belang voor investeerders en projectontwikkelaars om te bepalen of het project de moeite waard is om in te investeren. Voor de haalbaarheid van je eigen woning of bedrijfspand is dit wat minder van toepassing, maar helpt het wel om ook op deze manier naar een project te kijken.

Naast financiële aspecten is het ook belangrijk om de technische en praktische uitvoerbaarheid van het bouwproject te evalueren. Hierbij wordt gekeken naar de haalbaarheid van het ontwerp, de beschikbare resources en de planning van het project.

Tot slot resulteert een haalbaarheidsstudie in een gedetailleerd plan van aanpak voor het bouwproject. Dit plan bevat alle benodigde informatie en stappen die nodig zijn om het project succesvol te realiseren. Het vormt de leidraad voor het verdere verloop van het project en dient als richtlijn voor alle betrokken partijen.

Tijdens een haalbaarheidsstudie voor een bouwproject worden verschillende stappen genomen om te bepalen of het project levensvatbaar is.

  1. Allereerst wordt er een inventarisatie gemaakt van de wensen en eisen van de opdrachtgever. Dit vormt de basis voor het verdere onderzoek.
  2. Vervolgens wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de locatie en omgeving van het bouwproject. Hierbij wordt gekeken naar factoren zoals bereikbaarheid, infrastructuur en eventuele belemmeringen die van invloed kunnen zijn op de haalbaarheid van het project.
  3. Een belangrijk aspect van de haalbaarheidsstudie is het analyseren van de financiële haalbaarheid. Er wordt gekeken naar de kosten en opbrengsten van het project, en er wordt een prognose gemaakt van de investeringen en mogelijke winst.
  4. Daarnaast wordt er een technisch haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te bepalen of het bouwproject technisch uitvoerbaar is. Hierbij wordt gekeken naar zaken zoals constructie, materialen en benodigde technische expertise.
  5. Ook wordt er een juridisch onderzoek gedaan naar vergunningen en regelgeving die van toepassing zijn op het bouwproject. Het is essentieel om te voldoen aan alle wet- en regelgeving om problemen tijdens de realisatie van het project te voorkomen.
  6. Tot slot wordt er een risicoanalyse opgesteld waarin mogelijke risico’s en knelpunten in kaart worden gebracht. Op basis van al deze onderzoeken kan er een gedegen beslissing worden genomen over de haalbaarheid van het bouwproject.

Keurmerken

Dit is wat onze klanten over ons zeggen.

Yvonne Schröder-Franken
Yvonne Schröder-Franken
2024-03-06
FD Architecten is een zeer professioneel gesprekspartner gebleken. Veel kennis van zaken, waardoor voor ons de mogelijkheden en keuzes helder werden. Tevens veel oog voor duurzaamheid. FD Architecten heeft ons geinspireerd, geholpen en ontzorgd.
Anita in 't Groen
Anita in 't Groen
2023-11-03
We hebben goed kunnen overleggen met Ralph Dansen over onze plannen om woonruimte te bouwen. Ralph heeft contact met de gemeente en ons adviesbureau gehad om te informeren naar mogelijkheden. FD Architecten heeft naar mogelijkheden gezocht en aanvragen ingediend. Het aanvragen van een premantelzorgwoning bleek ook (nog) niet mogelijk maar met de toezegging dat ze contact met ons opnemen als er nieuwe ontwikkelingen zijn in de regelgeving denken we dat er nu alles aan gedaan is en er wellicht met de tijd toch een ontwerp van FD Architecten wordt ingediend.
John Knipscheer
John Knipscheer
2023-05-12
De opdracht was duidelijk, ontzorgen in het hele proces richting de gemeente. Geregeld hebben wij een update vanuit jullie ontvangen en wij wisten precies wat de volgende stap was. De toestemming is binnen en daarmee is de opdracht volbracht. Enorm fijn hoe jullie dit voor ons hebben opgepakt.
Joost de Zeeuw
Joost de Zeeuw
2022-12-11
Zeer deskundig advies vanuit FD Architecten voor totaal renovatie en verduurzaming van ons vrijstaande huis uit 1975. Upgrade naar anno nu met gebruik van natuurlijke materialen passend bij de omgeving waar het huis in staat.
Agnieszka Adamczewska
Agnieszka Adamczewska
2022-10-13
mooi
Jonathan Nagel
Jonathan Nagel
2022-09-07
Een mooi ontwerp. Vergunningen goed geregeld. Zeer tevreden. 🙂
Anja van Helvoirt
Anja van Helvoirt
2022-09-07
Erg fijne samenwerking, altijd hele snelle reactie en kundig architectenbureau
Felipe Munoz
Felipe Munoz
2022-02-11
Bedankt Ralph voor het fijne ontwerp. Het wordt een mooie en duurzame nieuwbouw!
Ralph Thomassen
Ralph Thomassen
2022-02-04
We hebben FD Architecten ingeschakeld voor het ontwerp en vergunningstraject van onze woning en garage. We zijn erg blij met het kundige advies inzake het best te volgen traject, heldere offerte en het visueel maken van alle mogelijkheden.

Bekijk op de onderstaande projectenpagina`s een greep uit de ontwerpen van onze architecten waarbij een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd.

Bedrijven
bedrijfspand architect Eindhoven
Particulier
woning architect Eindhoven

Voor een haalbaarheidsstudie van een bouwproject is het essentieel om vooraf een duidelijk budget en planning op te stellen.

Op deze manier kan de studie binnen de gestelde kaders worden uitgevoerd en kunnen verrassingen tijdens het proces worden voorkomen.

De kosten en tijdsinvestering van een haalbaarheidsstudie moeten realistisch worden ingeschat. De duur van een haalbaarheidsstudie kan variëren van enkele uren tot weken, afhankelijk van de beschikbare informatie en de grondigheid van het onderzoek. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het plannen van het bouwproject.

De kosten van een haalbaarheidsstudie kunnen ook variëren, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het bouwproject. Het is daarom verstandig om vooraf goed in kaart te brengen welke aspecten van het project onderzocht moeten worden en welke kosten hieraan verbonden zijn. Zo kunnen onverwachte kosten worden voorkomen en kan het project binnen het budget worden gerealiseerd.

Bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek woningbouw kijken wij naar succesvolle eerdere voorbeeld projecten.

Een goed voorbeeld van een geslaagde haalbaarheidsstudie is de ontwikkeling van een duurzame woonwijk met energieneutrale woningen. Door van tevoren grondig onderzoek te doen naar de haalbaarheid van dit project, hadden we van te voren in de gaten dat netcongestie en de aansluittermijn cruciaal zouden zijn om het project succesvol te maken. Door hier van begin af aan op in te zetten bij de gekozen oplossingen was het mogelijk om deze wijk te realiseren waar standaard oplossingen dit niet voor elkaar hadden gekregen.

Een ander voorbeeld van een succesvolle haalbaarheidsstudie is de renovatie van een historisch pand tot een luxe B&B. Door middel van een gedegen haalbaarheidsonderzoek werd in kaart gebracht wat de mogelijkheden en beperkingen waren van dit project. Hierdoor kon er tijdig worden ingespeeld op financiële beperkingen en kon het project toch succesvol worden afgerond.

Tot slot is ook de realisatie van een bedrijfspand met kantoor en productiefaciliteiten in Tilburg een mooi voorbeeld van een geslaagde haalbaarheidsstudie. Door middel van een haalbaarheidsanalyse van het bedrijfspand kon er worden bepaald of het project financieel en technisch haalbaar was. Dankzij deze kort maar bondige analyse konden we aantonen dat de wensen gerealiseerd konden worden binnen het beschikbare budget.