Hoe een boerderij ombouwen met een architect? Leegstand en verwaarlozing kunnen een groot probleem vormen voor een boerderij wanneer een boer besluit te stoppen met zijn bedrijf. Om dit te voorkomen, kan een architect worden ingeschakeld om een nieuwe bestemming te bedenken voor de boerderij en de stallen. Door de creatieve inbreng van de architect kan de boerderij worden getransformeerd tot een prachtig woonhuis met een knusse bed and breakfast, de stallen tot zorgwoningen of senioren woningen met een boerderijwinkel. Op deze manier krijgt de hele boerderij een nieuw leven en wordt voorkomen dat het terrein verwaarloosd raakt. Zo wordt de boerderij behouden en krijgt het een nieuwe functie die past bij de omgeving en de wensen van de eigenaar.

Download E-book
  1. Van landbouwbedrijf naar ander verblijf
  2. Verbouwen hoe en wat
  3. Nieuwbouw is dat mogelijk?
  4. Verduurzamen
  5. Subsidie mogelijkheden
  6. De voor en nadelen op een rijtje
architect second opinion architect

1. Van landbouwbedrijf/ boerderij transformeren naar ander verblijf

Bent u van plan om uw boerderij te transformeren van een landbouwbedrijf naar een luxe verblijf? Dan is het belangrijk om te weten dat hier vaak een bestemmingsplanwijziging voor nodig is. Dit betekent dat u in overleg moet gaan met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het ombouwen van uw boerderij.

Het proces van het wijzigen van een omgevingsplan kan complex zijn en vereist vaak het aanvragen van verschillende vergunningen. Het is daarom verstandig om hierbij de hulp in te schakelen van een specialist die bekend is met dit soort procedures. Bij FDarchitecten hebben onze architecten meerdere van dit soort projecten begeleid.

Kortom, als u van plan bent om uw boerderij te transformeren, is het verstandig om goed voorbereid te zijn en de juiste stappen te nemen om ervoor te zorgen dat het proces soepel verloopt. Met de juiste begeleiding kunt u uw boerderij ombouwen naar de door u gewenste bestemming.

Stappenplan bestemmingswijziging transformeren boerderij

Stap 1. Het eerste wat je moet doen bij het transformeren van een boerderij is onderzoek doen naar de huidige bestemming van de boerderij. Dit is essentieel om te weten wat de mogelijkheden zijn en wat er eventueel aangepast moet worden.

Contact met de gemeente

Stap 2. Vervolgens is het belangrijk om contact op te nemen met de gemeente voor informatie over de procedure. Zij kunnen je vertellen welke stappen je moet volgen en welke vergunningen of omgevingsplanwijziging je eventueel nodig hebt.

Plan maken

Stap 3. Nadat je alle informatie hebt verzameld, is het tijd om een plan op te stellen voor de nieuwe bestemming van de boerderij. Denk hierbij aan de indeling, de inrichting en eventuele aanpassingen die gedaan moeten worden.

Bestemmingsplan wijzigen

Stap 4. Eenmaal het plan gereed is, dien je een aanvraag in bij de gemeente voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten en informatie meestuurt om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Mocht er bezwaar zijn tegen de wijziging, dan kan je een zienswijze indienen. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van je rechten en om eventueel bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente.

Uitvoeren

Stap 5. Na het volgen van de procedure is het tijd om de aanpassingen aan de boerderij uit te voeren. Zorg ervoor dat je hier tijdig mee begint, zodat de boerderij op tijd klaar is voor de nieuwe bestemming. Als alles is afgerond en de boerderij is getransformeerd naar wat je voor ogen had, is het tijd om de hernieuwde boerderij te openen. Geniet van het resultaat en van de nieuwe mogelijkheden die de boerderij biedt!

regels op de kaart
Gratis informatiegids ontvangen?

2. Mag je een boerderij verbouwen?

Een boerderij verbouwen is mogelijk. De mogelijkheden voor nieuwe functies zijn over het algemeen veel beperkter. Een uitbouw of opbouw aan de achterzijde zou kunnen, maar moet voldoen aan de eisen van vergunningvrij bouwen.

Voor het verbouwen van een boerderij naar een andere functie zoals bijv. zorg of vakantiewoningen is het belangrijk om de bestemming te wijzigen zoals hierboven is besproken. Als de bestemming met een omgevingsplanwijziging is aangepast is er veel mogelijk.

Bij het transformeren van een boerderij naar bijvoorbeeld een luxe verblijf zijn er verschillende aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Een belangrijk punt om in gedachten te houden is het behoud van de historische waarde van het gebouw. Het is vaak mogelijk om bepaalde elementen van de boerderij te behouden of te herstellen, zodat de karakteristieke uitstraling bewaard blijft.

De duurzame keuze bij een verbouwing is om te kijken naar de mogelijkheden voor hergebruik van gebouwen, zonder te slopen en opnieuw te gebruiken. Op deze manier wordt er niet alleen respectvol omgegaan met de historie van de boerderij, maar wordt er ook bijgedragen aan het verminderen van de bouwkosten, het afval en het behouden van de authenticiteit van de gebouwen.

Tot is het verkrijgen van de juiste vergunningen en het naleven van regelgeving essentieel bij het ombouwen van een boerderij. Het is belangrijk om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld brandveiligheid, bouwkundige staat en milieuvoorschriften.

Het is verstandig om deskundig advies in te winnen bij een architect die ervaring heeft met het verbouwen van monumentale panden. Zij kunnen je helpen met het maken van een plan dat voldoet aan alle eisen en richtlijnen, zodat je verbouwing zonder problemen kan worden uitgevoerd.

3. Nieuwbouw bij een boerderij is dat mogelijk?

Het ontwerp van nieuwe gebouwen op het terrein van een boerderij is een complex proces waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende aspecten. Allereerst is het belangrijk dat de nieuwe gebouwen worden ingepast in de omgeving. Dit betekent dat de architect rekening moet houden met de bestaande bebouwing en landschappelijke kenmerken om een harmonieus geheel te creëren.

Daarnaast is het van belang om voldoende ruimte te behouden voor agrarische activiteiten en opslag. Dit kan betekenen dat er bijvoorbeeld schuurwoningen worden gebouwd of dat een stal wordt omgebouwd tot een woning. Door deze functionele elementen te integreren in het ontwerp, wordt de boerderij een multifunctioneel en duurzaam geheel.

Duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol bij het ontwerp van nieuwe gebouwen. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen en technieken om de ecologische voetafdruk te verkleinen en de energie-efficiëntie te verhogen. Op deze manier wordt de boerderij niet alleen nieuw leven ingeblazen, maar ook toekomstbestendig gemaakt.

Tot slot kan het nodig zijn om bestaande nieuwbouw te slopen om ruimte te maken voor de nieuwe gebouwen. Hierbij kan een oude boerderij worden verbouwd door een architect die gespecialiseerd is in het renoveren van historische panden. Door de stal als hoofdvorm te behouden en deze om te bouwen tot een moderne woning, krijgt de boerderij een eigentijdse uitstraling met respect voor het verleden.

4. Verduurzamen

Het verduurzamen van een boerderij vereist zorgvuldige planning en uitvoering. Een belangrijk aspect hiervan is het isoleren en luchtdicht maken van de panden. Door gebruik te maken van duurzame materialen en isolatie kunnen energieverliezen worden geminimaliseerd en de energie-efficiëntie van het gebouw worden verbeterd. Daarnaast is het essentieel om aandacht te besteden aan ventilatie en luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door het installeren van een warmteterugwinningssysteem (wtw). Op deze manier kan er een gezond binnenklimaat worden gecreëerd, en wordt de energieprestaties van het monument verbeterd. Tot slot spelen ook energiezuinige installaties een belangrijke rol bij het verduurzamen van een boerderij. Door te kiezen voor moderne en efficiënte systemen kan het energieverbruik worden verminderd en de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Het is daarom van groot belang om bij het verbouwen of nieuw bouwen van een boerderij samen te werken met een architect die ervaring heeft met duurzame renovaties of nieuwbouw en oog heeft voor het behoud van het historische karakter van het pand. Meer weten over verduurzamen? Verduurzamen met een architect

5. Subsidie mogelijkheden

Voor eigenaren van een boerderij zijn er verschillende subsidies beschikbaar om het transformeren van de boerderij en de verduurzaming van hun panden te financieren. Een van deze mogelijkheden de VABIMPULS loopt via de provincie Noord Brabant. Deze regeling biedt financiële ondersteuning voor het behoud van de panden, waaronder ook het verbouwen valt.

Boeren die van plan zijn om te stoppen met hun bedrijf kunnen gebruik maken van de VABIMPULS om een deel van de kosten te dekken. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is het vaak vereist om een adviseur in te schakelen die gespecialiseerd is in het verbouwen van boerderijen. De provincie kan hierbij ook een rol spelen door advies te geven over welke adviseurs geschikt zijn voor dit proces.

Naast subsidies zijn er nog andere regeling die financieel ondersteunen. Je kunt dus subsidie krijgen voor het verduurzamen van een pand. Het is vaak ook mogelijk om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen voor het verbeteren van het energielabel van je pand. Door gebruik te maken van de ondersteuning kan de boerderij op een financieel voordelige manier omgebouwt worden en tegelijkertijd bijdragen aan het behoud van ons cultureel erfgoed. Het is dus zeker de moeite waard om te onderzoeken welke subsidies er beschikbaar zijn en hoe deze ingezet kunnen worden bij het transformeren van de boerderij.

6. De voor en nadelen op een rijtje

Voordelen van het verbouwen van een monument zijn onder andere het behoud van historische waarde. Door het renoveren en restaureren van een monument wordt de geschiedenis behouden en blijft het karakter van het pand bewaard. Daarnaast kunnen unieke en karakteristieke woningen gecreëerd worden, wat bijdraagt aan de diversiteit in de woningmarkt. Ook wordt duurzaamheid gestimuleerd doordat er gebruik gemaakt wordt van bestaande materialen en structuren, wat zorgt voor minder afval en een lagere CO2-uitstoot.

Aan de andere kant zijn er ook nadelen verbonden aan het verbouwen van een monument. Strikte regelgeving en beperkingen op het gebied van verbouwingen kunnen ervoor zorgen dat het proces langer duurt en dat er minder vrijheid is in het ontwerp. Daarnaast brengen specifieke eisen en materialen hogere kosten met zich mee, waardoor het renoveren van een monument vaak duurder is dan het renoveren van een regulier pand. Ook kunnen langere procedures en vergunningstrajecten zorgen voor vertraging in het verbouwingsproces. Het is daarom belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en samen te werken met een architect die ervaring heeft met het verbouwen van gemeentelijke monumenten of rijksmonumenten.

Wil je meer weten over een boerderij ombouwen?

Plan een gratis adviesgesprek met onze architect.

Ontvang gratis het e-book
Ralph Dansen architect